Zondag, 26 September 2021 
Introductie | Werkwijze | Projecten | Contact
 
Disclaimer van Flevocool.nl

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Flevocool.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door Flevocool.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 

Flevocool.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.
Flevocool.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Flevocool.nl opgenomen informatie en tarieven. 

Verwijzingen naar sites die niet door Flevocool.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Flevocool.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. 
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Flevocool.nl worden onderhouden wordt afgewezen. 

Aanpassen Disclaimer
Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer aan te passen. 
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
 
© Flevocool 2011-2021 | Webbouwvakker | Disclaimer